INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ vs X.WYSZUKAJ i X.DOPASUJ

INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ vs X.WYSZUKAJ i X.DOPASUJ