INDEKS I PODAJ.POZYCJĘ VS X.WYSZUKAJ I X.DOPASUJ

INDEKS I PODAJ.POZYCJĘ VS X.WYSZUKAJ I X.DOPASUJ