dasboard sprzedażowy za pomocą tabel przestawnych

ten rysunek przedstawia screen z webinaru dotyczącego dasboardów sprzedażowych wykonanych za pomocą tabel przestawnych