0
0 Produkty w koszyku

No products in the cart.

Excel Pierwszy i ostatni dzień miesiąca za 3 miesiące porada 350

W tym poście zajmiemy się wyznaczeniem pierwszego i ostatniego dnia miesiąca za np. trzy miesiące. Temat ten omówimy na przykładowych danych z rysunku nr 1.

rys. nr 1 — Przykładowe dane

Jest to bardzo proste w Excelu, przynajmniej jeśli chodzi o wyznaczenie ostatniego dnia miesiąca. Użyjemy tutaj funkcji NR.SER.OST.DN.MIES (numer seryjny ostatniego dnia miesiąca). W funkcji tej musimy podać dwa argumenty, pierwszy to data początkowa, a drugi to ilość miesięcy, o które chcemy się przesunąć (wartość dodatnia dla przesunięcia do przodu, wartość ujemna dla przesunięcia w tył). Dla naszego przykładu formuła będzie wyglądać następująco = NR.SER.OST.DN.MIES(A2;3). Jeśli jako drugi argument wpiszemy wartość 0, to otrzymamy ostatni dzień z tego miesiąca, z którego jest data początkowa. Zatwierdzamy formułę i kopiujemy na wiersze poniżej. Otrzymamy dane z rysunku nr 2.

rys. nr 2 — Działanie funkcji
NR.SER.OST.DN.MIES

Podsumowując, w funkcji NR.SER.OST.DN.MIES możemy wyznaczyć datę ostatniego dnia miesiąca za określoną ilość miesięcy dla dodatniego drugiego argumentu tej funkcji lub dla ujemnego —  datę ostatniego dnia miesiąca kilka miesięcy wstecz. Możemy jej również użyć dla wyznaczenia daty ostatniego dnia aktualnego miesiąca, wystarczy że jako drugi argument funkcji wpiszemy wartość 0.

W celu uzyskania pierwszego dnia miesiąca za określoną ilość czasu, musimy użyć tej samej funkcji, mianowicie NR.SER.OST.DN.MIES. Załóżmy, że chcemy wyznaczyć datę pierwszego dnia miesiąca od daty 2018-07-15 za trzy miesiące. W funkcji jako drugi argument wpiszemy wartość 2 (wyznaczymy ostatni dzień miesiąca za 2 miesiące), a następnie dodamy do niej wartość 1, aby otrzymać pierwszy dzień kolejnego miesiąca (pamiętamy że daty w Excelu to liczby).

Zapis formuły będzie wyglądał następująco = NR.SER.OST.DN.MIES(A2;2)+1, zatwierdzamy formułę i otrzymujemy dane z rysunku nr 3.

rys. nr 3 — Wyznaczenie pierwszego dnia miesiąca za 3 miesiące

Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama

Excel — Data za 3 miesiące — porada 349

W tym poście zajmiemy się tematyką czasu, a dokładnie jak wyznaczyć datę za dokładnie 3 miesiące. Podstawowy problem będzie polegał na tym, że miesiące mają różną liczbę dni ( szczególnie luty, który ma różną liczbę dni w zależności od roku). Kolejnym problemem jest wyznaczenie daty z końca miesiąca, np. załóżmy że mamy datę 2018-08-31 a za 3 miesiące otrzymalibyśmy datę 2018-11-31, ale listopad ma tylko 30 dni, dlatego pokarzemy sposób jak zmienić tą datę, żeby otrzymać prawidłowy wynik Zagadnienie to omówimy na przykładowych danych z rysunku nr 1.

rys. nr 1 — Przykładowe dane

Prawidłowego wyniku nie uzyskamy przez dodanie do daty początkowej odpowiedniej ilości dni, ponieważ w jednym przypadku to zadziała, a w innym nie. Do wyznaczenia daty za 3 miesiące użyjemy funkcji NR.SER.DATY, czyli numer seryjny daty. W funkcji tej wystarczy podać dwa argumenty, pierwszy to data początkowa, a drugi ilość miesięcy, o które chcemy się przesunąć, z założenia w przód (rys. nr 2).

rys. nr 2 — Funkcja NR.SER.DATY

Zatwierdzamy formułę i kopiujemy na wiersze poniżej, w efekcie otrzymujemy wyniki z rysunku nr 3.

rys. nr 3 — Działanie funkcji NR.SER.DATY

Funkcja ta może zadziałać również w tył, wystarczy w ilości miesięcy podać wartość ujemną. Dla naszego przykładu dla 3 miesięcy w tył byłby to zapis =NR.SER.DATY(A2;-3). Podsumowując, jeśli wpiszemy jako drugi argument funkcji wartość ujemną, to otrzymamy datę wstecz.


Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama

Excel Jak zaznaczyć tylko pierwszy wiersz spełniający warunek porada 348

W tym poście nauczymy się jak napisać formatowanie warunkowe, które sprawi, że podświetli nam się tylko pierwszy wiersz spełniający nasz warunek. Temat ten omówimy na przykładowych danych z rysunku nr 1.

rys. nr 1 — Przykładowe dane

Przyjmijmy sobie, że dane muszą spełnić warunek wysokości sprzedaży powyżej 6000 zł. Pierwszym krokiem jest napisanie formuły, która sprawdzi nam ten warunek. Będzie ona wyglądała następująco: =$C3>$F$1, co przedstawia rysunek nr 2. Odpowiednio przeciągamy ją na wiersze obok i poniżej.

rys. nr 2 — Porównanie komórek

Tym sposobem sprawdziliśmy, które dane spełniają nadany warunek, czyli Excel zwróci nam wszystkie te wyniki. Nam natomiast zależy tylko na pierwszym wyniku spełniającym nasz warunek. Najprostszym sposobem wyznaczenia tego jest funkcja LICZ.JEŻELI z rozrastającym się zakresem. Zapis formuły będzie wyglądał następująco:

 =LICZ.JEŻELI($C$3:$C3;">"&$F$1)

W funkcji tej musimy określić 2 argumenty. Pierwszy argument to zakres, na jakim ma działać nasza funkcja – początek zakresu blokujemy bezwzględnie, natomiast koniec blokujemy tylko po kolumnach, żeby kolumna nam się nie przesuwała, a wiersze rozrastały się w dół. Drugim argumentem jest kryterium, czyli warunek jaki mają spełniać nasze dane, czyli że wartość ta ma być większa od wartości przechowywanej w komórce F1 (blokujemy bezwzględnie komórkę, ponieważ każdy z wyników ma być porównany tylko do tej komórki). Zatwierdzamy funkcję i przeciągamy na wiersze poniżej. Funkcja ta zwróci nam wartości – ile razy ten warunek został spełniony (rys nr 3). 

rys. nr 3 — Działanie funkcji LICZ.JEŻELI

Aby wyznaczyć pierwszy przypadek spełnienia warunku, musimy użyć funkcji ORAZ, czyli dołożyć jeszcze jeden warunek dla funkcji LICZ.JEŻELI. Pierwszym argumentem funkcji ORAZ jest nasza funkcja LICZ.JEŻELI z zapisu powyżej, która zwróci nam wynik prawdziwy dla pojawienia się wartości 1 (ale wynik ten pojawia się 2 razy). Drugi warunek będzie bardzo podobny do pierwszego, z tą różnicą, że przesuniemy zakres danych o jedną komórkę w górę, czyli do C2.

=ORAZ(LICZ.JEŻELI($C$3:$C3;">"&$F$1); LICZ.JEŻELI($C$2:$C2;">"&$F$1)=0)

W wyniku działania tej formuły Excel zwróci nam prawidłowy wynik, czyli pierwsze pojawienie się cyfry 1, jako PRAWDA. Mając gotową, prawidłowo działającą formułę, możemy sformatować nasze dane przy użyciu Formatowania warunkowego.

Kopiujemy formułę w trybie edycji komórki, zaznaczamy zakres do formatowania warunkowego, a następnie z karty Narzędzia główne wybrać Formatowanie warunkowe i potem Nowa reguła (rys. nr 4)

rys. nr 4 — Formatowanie warunkowe

W oknie Nowej reguły formatowania wybieramy typ reguły – Użyj formuły do określenia komórek, które należy sformatować. Następnie wklejamy skopiowaną formułę  i wybieramy przycisk Formatuj, aby wybrać kolor, następnie zatwierdzamy przyciskiem OK. (rys. nr 5) 

rys. nr 5 — Okno Nowej reguły formatowania

Otrzymamy dane sformatowane warunkowo, czyli zaznaczone zostaną wyniki spełniające nasz warunek (pierwsze wystąpienie kwoty większej od 6000 zł) – rys. nr 6.

rys. nr 6 — Efekt działania Formatowania warunkowego

Podsumowując poznaliśmy formułę, która liczy ile razy został spełniony warunek od pierwszego wiersza danych i od nagłówka danych. Należy pamiętać, żeby formułę liczącą od nagłówka danych porównać do zera, aby zwróciła nam pierwsze wystąpienie wyniku spełniającego warunek. Powinniśmy również pamiętać o pomalowaniu tego wyniku w formatowaniu warunkowym.


Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama

Excel — Dlaczego identyczne czasy nie są sobie równe — porada 347

W tym poście zajmiemy się tematem czasu, a konkretnie jak to się dzieje, że dwa z pozoru identyczne czasy nie są sobie równe. Zagadnienie to omówimy na podstawie danych z rysunku nr 1.

rys. nr 1 — Przykładowe dane

W trzech pierwszych kolumnach zapisałem czas, ten sam w każdym wierszu. W kolumnie A wpisałem go ręcznie. Kolumna B została uzupełniona na zasadzie przeciągania. Dane w kolumnie C natomiast powstały przez dodawanie, czyli do godziny 10.00 dodałem 5 minut, a następnie tą formułę przeciągnąłem na wiersze poniżej. Następnie sprawdzimy czy poszczególne wiersze z tych kolumn są sobie równe. Teoretycznie Excel pokazuje nam jednakowe wartości czasu, ale zdarza się, że pojawia się błąd. Wynika to z tego, że w Excelu czas jest zapisywany jako liczba ułamkowa, więc przy różnych operacjach może on być inaczej zaokrąglany. Naszym celem jest uzyskanie takich samych wartości przy wpisywaniu ręcznym, jak przy przeciąganiu formuły.

Rozwiązanie tych rozbieżności omówimy sobie na podstawie danych z wiersza 6 (rys. nr 2)

rys. nr 2 — Rozwiązanie problemu na podstawie danych

Aby lepiej zrozumieć temat, musimy zmienić formatowanie na Ogólne w zakładce Narzędzia główne i zwiększyć liczbę miejsc po przecinku. Po takich działaniach widzimy z czego wynika błąd (rys. nr 3). 

rys. nr 3 — Różnice w zaokrągleniu liczb

Naszym celem jest znalezienie sposobu, aby te wartości były sobie równe, czyli aby dane otrzymane na zasadzie przeciągania były identyczne z tymi wpisywanymi ręcznie. W tym celu użyjemy funkcji ZAOKR.DO.WIELOKR (zaokrąglanie do wielokrotności). Rozpatrzmy przypadek dla równania C=A, gdzie zaokrąglimy wynik z kolumny C uzyskany przez przeciąganie. Nasza formuła będzie wyglądać następująco:

=ZAOKR.DO.WIELOKR(C2;"0:05")=A2

Zatwierdzamy formułę i przeciągamy na wiersze poniżej. Otrzymamy wszędzie wynik PRAWDA (rys. nr 4). 

rys. nr 4 — Funkcja ZAOKR.DO.WIELOKR

Podsumowując rozbieżności w wynikach wpisanych ręcznie a uzyskanych poprzez przeciąganie wynikają z innego zaokrąglenia wyników (precyzji zapisywania liczb zmiennoprzecinkowych/dziesiętnych na komputerze). Aby te wyniki były jednakowe wystarczy użyć funkcji ZAOKR.DO.WIELOKR.


Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama

Excel — Operacje na funtach i uncjach — porada 345

W tym poście zajmiemy się operacjami na funtach i uncjach. Zagadnienie to omówimy na przykładowych danych z rysunku nr 1.

rys. nr 1 — Przykładowe dane

Funty i uncje to jednostki wagi i czasem musimy wykonać na nich działania matematyczne, np. dodawanie czy odejmowanie. Problem w tych działaniach polega na ich przeliczeniu, mianowicie funt równa się 16 uncji. Rzadko się zdarza, że ktoś zapisze te wartości w postaci np. 26 funtów i 11 uncji (czyli 26 i 11/16 funta).

Pierwsze 2 kolumny z rysunku nr 1 przedstawiają sposób zapisu funtów i uncji proponowane przez Billa Szysza, który rozwiązał problem przeliczania funtów i uncji.

Gdybyśmy ustawili Formatowanie liczbowe ogólne, dane z pierwszych 2 kolumn wyglądały by jak na rysunku nr 2, czyli w komórce A3 mielibyśmy 25 funtów i 27 uncji.

rys. nr 2 — Zapis funtów i uncji w systemie dziesiętnym

Bill Szysz zaproponował rozwiązanie dla wartości, które nie są standardowym systemem dziesiętnym. Aby program matematyczny sobie poradził z obliczeniami, musimy funty i uncje zapisać w postaci ułamków zwykłych a nie dziesiętnych. Rozwiązanie to polega na użyciu funkcji CENA.DZIEŚ (cena dziesiętna). Ma ona niewiele wspólnego z ceną, ale jej działanie polega na zmianie ułamka. Aby dobrze zrozumieć temat musimy zmienić kolumnie A i B formatowanie. Możemy to zrobić przy użyciu skrótu klawiszowego Ctrl+1. Otworzy nam się okno Formatowanie komórek, w którym zmienimy Kategorie formatowania liczbowego na ułamkowe i Typ na Do trzech cyfr co przedstawia rysunek nr 3.

rys. nr 3 — Formatowanie komórek na ułamek szesnastkowy

W kolumnach A i B mamy postać dziesiętną, ale z zapisem jako ułamek dziesiętny, natomiast kolumny C i D przedstawiają ilość uncji w funcie. Do tego działania idealnie nadaje się funkcja CENA.DZIES, jej działanie polega na zmianie sytemu dziesiętnego na szesnastkowy (rys. nr 4). Funkcja ta dodatkowo wyciąga wartości całkowite, tzn. w naszym przypadku mieliśmy wartość 25 i 27/100 w momencie zmiany otrzymalibyśmy 25 i 27/16, więc funkcja automatycznie zabiera wartość 16/16 z ułamka i dodaje ją do wartości całkowitych.

rys. nr 4 — Funkcja CENA.DZIES

Mając dane w postaci ułamków każda formuła matematyczna zadziała, ale wynik również otrzymamy w takich samych ułamkach.

Kolejnym zagadnieniem jest zmiana z wartości zapisanych w postaci ułamków w systemie szesnastkowym na dziesiętne. Skorzystamy wtedy z funkcji CENA.UŁAM, która działa odwrotnie do funkcji CENA.DZIES (rys. nr 5).

rys, nr 5 — Funkcja CENA.UŁAM

Funkcja CENA.UŁAM przelicza dane na wartości dziesiętne. Kiedy przy użyciu skrótu klawiszowego Ctrl+1 zmienimy sobie formatowanie liczbowe na ułamkowe w systemie na 100 to Excel przekształci nam wyniki do postaci w systemie dziesiętnym. Problem z tym sposobem liczenia jest taki, że jakaś minimalna część nam znika. W kolumnach E i F powinniśmy otrzymać taki sam wynik, bo teoretycznie wykonaliśmy taką samą operację (rys. nr 6). 

rys. nr 6 — Działania matematyczne na ułamkach

Przy wykonaniu obliczeń na cenach ułamkowych otrzymaliśmy wartość 24 funty, a przy działaniach z ułamkami dziesiętnymi otrzymaliśmy 23 funty i 16/100 uncji, więc teoretycznie Excel powinien nam przekształcić i z tych 16 uncji zrobić 1 funt. Aby Excel wykonał nam to przeliczenie musimy użyć funkcji ZAOKR.DO.WIELOKR (zaokrąglij do wielokrotności) — rys. nr 7 

rys. nr 7 — Funkcja ZAOKR.DO.WIELOKR

Podsumowując mamy wygodny i łatwy sposób przekształcania wartości z systemu dziesiętnego na ułamkowy (np. szesnastkowy jak przy funtach i uncjach). Mamy wtedy pewność, że działania matematyczne na takich danych będą poprawne.

Pamiętajmy, aby zwrócić uwagę czy nasz ułamek jest jedno‑, dwu- czy trzy-cyfrowy, bo mogą wychodzić inne zaokrąglenia. Funkcje te są przydatne w wielu przeliczeniach, np. jedna kopa to 6 tuzinów.


Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama