SUMA.JEŻELI przy operacji na danych — porada #190

Jak losować elementy z różnymi wagami prawdopodobieństwa?

SUMA JEŻELI przy operacji na danych — porada #190 Wykres wodospadowy z wartościami ujemnymi - porada #187

SUMA.JEŻELI nie zadziała poprawnie (i funkcje jej tożsame), gdy musisz wykonać operację na danych (zakresie), żeby wyszukać warunki jeżeli. Przykładowo jeśli chcesz zrobić sumę tylko po sprzedaży z kwietnia (4 miesiąca), to jeśli z dat wyciągałbyś miesiące, to funkcja SUMA.JEŻELI nie przyjęła by tego argumentu, ponieważ nie byłby zakresem.

Dlatego w podobnych sytuacjach musisz wykorzystać inną funkcję. Np SUMA.ILOCZYNÓW wtedy porównujesz wynik obliczeń do kryterium MIESIĄC(A2:A12)=E1 i uzyskujesz tablicę PRAWDA i FAŁSZ. Niestety funkcja SUMA.ILOCZYNÓW nie rozumie ich dlatego trzeba je zamienić na 0 i 1. Najszybciej robi się to za pomocą podwójnego przeczenie (dwóch znaków minus).

–(MIESIĄC(A2:A12)=E1)

Wystarczy jeszcze do drugiego argumentu włożyć zakres, po którym chcemy sumować z warunkiem i już mamy poprawny wynik:

=SUMA.ILOCZYNÓW(–(MIESIĄC(A2:A12)=E1);B2:B12)

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić to napisz do mnie. Ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — SUMA JEŻELI przy operacji na danych — porada #190

Jak dodać pionową linię średniej na wykresie słupkowym — porada #189

Jak dodać pionową linię na wykresie słupkowym?

Losowanie elementów z różnym prawdopodobieństwem — widzowie #57 Wykres wodospadowy z wartościami ujemnymi - porada #187

Żeby dodać pionową linię na wykresie słupkowym musisz mieć przede wszystkim wykres słupkowy.

Następnie ponieważ zakładamy, że nasza pionowa linia na wykresie będzie średnią musimy ją obliczyć i to w dodatku 2 razy.

Kolejnym krokiem będzie dodanie nowej serii danych do wykresu — kliknij na opcji Zaznacz dane w karcie Projektowania Narzędzi wykresów. Tam dodajemy serię średnia składającą się z naszych dwóch średnich.

Teraz zaznaczymy serię średnich i klikamy na niej prawym przyciskiem myszy by zmienić typ wykresu na wykres x y punktowy ostatni z możliwych do wyboru.

Potrzebujemy teraz jeszcze raz zmienić dane dopasować serię x — średnie i serię y (trzeba dołożyć 2 punkty 0 i 1 dla naszych średnich).

Ponieważ Excel ustawia za dużą wartość maksymalną dla osi y potrzebujemy zaznaczyć serię y i nacisnąć Ctr + 1 by zmienić wartość maksymalną na 1. Później usuwamy całkiem oś y z wartościami.

W tym momencie masz już pionową linię średniej na wykresie słupkowym wystarczy, że sformatujesz wykres by lepiej wyglądał.

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić to napisz do mnie. Ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Losowanie elementów z różnym prawdopodobieństwem — widzowie #57

Znajdź i zamień komórkę po stylu formatowania — porada #188

Jak znaleźć komórkę po stylu formatowania?

Znajdź i zamień komórkę po stylu formatowania — porada #188 Wykres wodospadowy z wartościami ujemnymi - porada #187

Jeśli potrzebujesz wyszukać komórek po kolorze możesz to łatwo zrobić za pomocą filtrowania danych, ale jeśli zależałoby Ci na konkretnym stylu formatowania, np: w najprostszym przykładzie szukasz pogrubionego tekstu, to możesz skorzystać z opcji znajdź, którą uruchamiasz skrótem klawiszowym Ctrl + F.

Następnie w oknie, które się otworzy musisz nacisnąć przycisk Opcje, żeby pojawiły się dodatkowe możliwości, m.in. przycisk formatowania. Po jego naciśnięciu zaznaczasz opcje formatowania jakie Cię interesują np: zielone wypełnienie i kursywa i Excel zacznie wyszukiwać. Tutaj uważaj, bo jeśli nie zaznaczysz konkretnych komórek Excel zacznie Ci przeszukiwać po wszystkim komórkach a to trwa. Na szczęście możesz anulować znajdowanie naciskając Esc.

Przy znajdowaniu komórek możesz wybrać formatowanie z komórki, ale ta opcja czasami nie działa zawsze prawidłowo (nie wiem czemu).

Jeśli możesz znaleźć komórki to możesz je też zamienić. Zarówno samo formatowanie jak i tekst/dane w komórce.

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić to napisz do mnie. Ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Znajdź i zamień komórkę po stylu formatowania — porada #188

Losowanie elementów z różnym prawdopodobieństwem — widzowie #57

Jak losować elementy z różnymi wagami prawdopodobieństwa?

Losowanie elementów z różnym prawdopodobieństwem — widzowie #57 Wykres wodospadowy z wartościami ujemnymi - porada #187

Żeby losować elementy z różnym prawdopodobieństwem potrzebujesz przede wszystkim ustalić stosunek prawdopodobieństw poszczególnych elementów np: że element A ma bazową szansę wylosowania 1, a element B ma szansę wylosowania 2, czyli element B będzie losowany 2 razy częściej.

Następnie należy wszystkie prawdopodobieństwa ustawić jako sumę bieżącą, przez sumę wszystkich prawdopodobieństw, czyli zaczynamy od 0, a następnie dodajemy kolejne prawdopodobieństwa, by uzyskać progi od 0 do 1

=SUMA($B$2:B2)/SUMA($B$2:$B$8)

teraz wystarczy określić pozycję (PODAJ.POZYCJĘ) wylosowanej wartości z funkcji LOS i wybrać ją z listy elementów pomiędzy którymi losujemy (funkcja INDEKS):

=INDEKS($A$2:$A$8;PODAJ.POZYCJĘ(LOS();$C$2:$C$8;1))

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić to napisz do mnie. Ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Losowanie elementów z różnym prawdopodobieństwem — widzowie #57