Filtrowanie obrazów wybieranych z listy — Widzowie #51

Jak poprawnie filtrować obrazy, które są wybierane na podstawie listy rozwijanej?

Filtrowanie obrazów wybieranych z listy — Widzowie #51 Filtrowanie obrazów wybieranych z listy - Widzowie #51

W poradzie 126 opisałem jak dodawać obrazy, które się zmieniają wraz z pozycją na liście rozwijanej.

Dostałem do tego filmu pytanie, co zrobić, żeby przy filtrowaniu te obrazy się poprawnie wyświetlały.

Trzeba:
— zaznaczyć wszystkie obrazy,
— nacisnąć Ctrl + 1 (czyli wejdź w ich formatowanie),
— przejść na zakładkę Właściwości, a następnie wybierz opcję Przenieś i zmień rozmiar wraz z komórkami.

Teraz obrazy będą odpowiednio znikać wraz z przefiltrowanymi wierszami. Ważne jest to, żeby nie mieć obrazów wzorcowych w wierszach, które są filtrowane, bo to spowoduje pokazywaniem się pustych obrazów, które wybierałeś.

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić to napisz do mnie. Ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Filtrowanie obrazów wybieranych z listy — Widzowie #51

Analiza ABC — widzowie #50

Jak wykonać analizę ABC w Excelu?

Analiza ABC — widzowie #50 Analiza ABC - widzowie #50

Analiza ABC polega na tym, żeby podzielić produktu na grupy w zależności od ich ważności najczęściej na podstawie zysku ze sprzedaży. Te, które przynoszą największy zysk trafiają do grupy A, następne do grupy B i ostatnie do grupy C.

Przeważnie podział w analizie ABC opiera się o procentowy udział w ilości sprzedanych produktów. Np: 10% ilościowo produktów ze wszystkich, które przynoszą największy zysk trafia do grupy A, następne np: 20% to grupa B, a pozostałe 70% ilości to grupa C.

Przykładowe dane zawierały ilość sprzedanych przedmiotów różnych typów oraz ich cenę za 1 egzemplarz. Można z tego obliczyć Wartość sprzedaży

=[@[Cena jednostkowa]]*[@Ilość]

Następnie chcemy zobaczyć, który produkt przyniósł największy przychód. Uzyskamy to za pomocą formuły:

=POZYCJA.NAJW([@[Wartość sprzedaży]];[Wartość sprzedaży];0)

Kolejna kolumna to wartość bieżąca sprzedaży, czyli łączna sprzedaż do pozycji danego produktu. Czyli dla produktu, który ma trzecią największą wartość sprzedaży to będzie suma 1, 2 i 3 produktu.

=SUMA.WARUNKÓW([Wartość sprzedaży];[Pozycja];"<="&[@Pozycja])

Warto jeszcze obliczyć też jako procent sumy wszystkich sprzedaży:

=[@[Sprzedaż bieżąca]]/MAX([Sprzedaż bieżąca])

W podobny sposób robimy analizy dla Ilości bieżącej i jej reprezentacji procentowej.

W drugiej tabeli potrzebujemy sobie obliczyć ilość bieżącą do danej grupy, czyli dla grupy byłaby to suma wszystkich elementów z grupy A i B:

=SUMA($N$2:N2)*SUMA(Magazyn[Ilość])

Dzięki temu możemy porozdzielać produkty do odpowiednich grup:

=JEŻELI([@[Ilość bieżąca]]<$O$2;$M$2;JEŻELI([@[Ilość bieżąca]]<$O$3;$M$3;$M$4))

warto tutaj posortować od największego na najmniejszego udziału w sprzedaży.

W tabeli pomocniczej potrzebujemy wyznaczyć jaki % mają udział we sprzedaży grupy do danej grupy:

=INDEKS(Magazyn[Sprzedaż bieżąca %];PODAJ.POZYCJĘ(O2;Magazyn[Ilość bieżąca]))

Na podstawie tych danych możemy obliczyć błędy (czy też przedziały grup) na + i na -.

Teraz możemy wstawić wykres na podstawie danych z Magazynu — Sprzedaż bieżąca % i Ilość bieżąca. Ważne, że trzeba te dane ręcznie dodać do wykresu punktowego z wygładzonymi liniami, żeby wyglądał odpowiednio.

Trzeba dodać jeszcze drugą serię 3 punktów z tabeli pomocniczej granicznych punktów i do niej nałożyć słupki błędów w pionie i poziomie.

Zostaje trochę dopracować wykres, żeby był czytelny i już masz pełną analizę ABC.

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić to napisz do mnie. Ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Analiza ABC — widzowie #50

Koszt usługi w zależności od przedziałów liczbowych — widzowie #49

Jak wybrać koszt usługi w zależności od parametrów usługi?

Koszt usługi w zależności od przedziałów liczbowych — widzowie #49 Koszt usługi w zależności od przedziałów liczbowych - widzowie #49

Koszt usługi może zmieniać się w zależności od parametrów zamówienia, np: wielkości produktu, użytych kolorów oraz wzorów itp. Przeważnie w zależności w jakim przedziale liczbowym wielkości znajdzie się dany parametr przypada mu odpowiednia cena.

Niestety dla Excela nie można prosto zapisać tych grup 1–4; 5–9 itp ponieważ ciężko będzie mu to zrozumieć. Jako nagłówki w kolejności musisz wpisać dolne granice przedziałów.

Wtedy będziesz mógł skorzystać z funkcji PODAJ.POZYCJĘ do wyszukania odpowiedniego numeru wiersza lub kolumn,

PODAJ.POZYCJĘ(B8;A4:A6;1)

Ważny jest tu ostatni parametr funkcji i to, że w nagłówkach są dolne granice w kolejności rosnącej.

Później z połączeniem z funkcją INDEKS możesz znaleźć odpowiednią cenę.

=INDEKS($B$4:$F$6;PODAJ.POZYCJĘ(B8;A4:A6;1);PODAJ.POZYCJĘ(B9;B3:F3;1))

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić to napisz do mnie. Ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Koszt usługi w zależności od przedziałów liczbowych — widzowie #49

Tabele Przestawne Grupowanie tekstu — porada #173

Jak grupować w tabeli przestawnej po tekście?

Tabele Przestawne Grupowanie tekstu — porada #173 Tabele Przestawne Grupowanie tekstu - porada #173

Być możesz wiesz, ze dane w tabelach przestawnych można grupować, zarówno po liczbach jak i datach. Ale czy wiesz, że można również grupować po tekście?

Wystarczy, że zaznaczysz pozycje (tekst), który chcesz grupować w tabeli przestawnej, a następnie klikniesz prawym przyciskiem myszy i wybierzesz opcję grupuj. Excel zrobi Ci grupę z zaznaczonych elementów, a pozostałe elementy zostaną przydzielone do pojedynczych grup. Żeby to poprawić musisz zaznaczyć pozostałem elementy w takich grupach jakich chcesz żeby były, a następnie je też pogrupować.

Teraz pozostało Ci tylko zmienienie nazw grup, ponieważ Excel tworzy je domyślnie. Możesz wybrać komórkę z nazwą grupy i nacisnąć klawisz F2 lub edytować w pasku formuły.

Grupowanie tekstu spowoduje dodanie nowego pola do tabeli przestawnej (przeważnie nazwa pola grupowanego z 2 na końcu).

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić to napisz do mnie. Ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Tabele Przestawne Grupowanie tekstu — porada #173

Formatowanie liczbowe niestandardowe z warunkami — porada #172

Jak w formatowaniu liczbowym stosować warunki?

Formatowanie liczbowe niestandardowe z warunkami — porada #172 Formatowanie liczbowe niestandardowe z warunkami - porada #172

Z formatowania liczbowego niestandardowego możesz czasem skorzystać jako formatowania warunkowego, wprowadzając w nie proste reguły. Te reguły muszą być napisane w nawiasach kwadratowych i rozdzielone średnikami. Ważne jest też żeby rodzaj formatowania liczbowego wpisać zaraz po zamkniętym nawiasie kwadratowym bez żadnej spacji.

To może wyglądać np tak:

[<2]#" rok";[>4]#" lat";#" lata"

Najpierw sprawdzamy czy wynik jest mniejszy niż 2, później czy jest większy od 4, a ostatni warunek (formatowanie liczbowe) jest używany, gdy dwa wcześniejsze nie są spełnione.

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić to napisz do mnie. Ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Formatowanie liczbowe niestandardowe z warunkami — porada #172