Tekst jako kolumny do podziału danych z komórki i unikać dodatkowych Spacji — sztuczki #38

Jak podzielić dane z komórek by uniknąć dodatkowych Spacji?

Zobacz jak korzystać z opcji Tekst jako kolumny do podziału danych z komórki i unikać dodatkowych Spacji


Tekst jako kolumny do podziału danych z komórki i unikać dodatkowych Spacji — sztuczki #38

1. Użyj ogranicznika spację i myślnika w oknie dialogowym Tekst jako kolumny, aby uniknąć dodatkowych spacji w komórkach.

P.S.

Wpis na podstawie Excel Magic Trick 1014

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Tekst jako kolumny do podziału danych z komórki i unikać dodatkowych Spacji — sztuczki #38

MIN JEŻELI i MAX JEŻELI (po 3 przykłady) MAX i MIN z 1 kryterium — sztuczki #37

Jak wartość MAX i MIN z ustawionym 1 kryterium?

Zobacz, jak obliczyć MIN i MAX z jednym warunkiem. 


Automatycznie dodawanie wszystkich sum częściowych (5 metod) — sztuczki #36

Zobacz, jak obliczyć minimalną i maksymalną ilość sprzedaży dla każdego pracownika za pomocą:

   1. Funkcji BD.MIN
   2. Funkcji BD.MAX
   3. Formuły tablicowej z funkcją MIN i JEŻELI wymaga Ctrl + Shift + Enter
   4. Formuły tablicowej z funkcją MAX i JEŻELI, która wymaga Ctrl + Shift + Enter
   5. MIN.K warunkowe obliczenia z funkcji programu Excel 2010 AGREGUJ z matematyczną operacją dzielenia macierzy w argumencie tablicy, które nie wymaga Ctrl + Shift + Enter
   6. MAX.K warunkowe obliczenia z funkcji programu Excel 2010 AGREGUJ z matematyczną operacją mnożenia macierzy w argumencie tablicy, które nie wymaga Ctrl + Shift + Enter

Na podstawie Excel Magic Trick 1013

P.S.

Wpis na podstawie Excel Magic Trick 1013

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — MIN JEŻELI i MAX JEŻELI po 3 przykłady) MAX i MIN z 1 kryterium — sztuczki #37

Automatycznie dodawanie wszystkich sum częściowych (5 metod) — sztuczki #36

Jak dodać wszystkie sumy częściowe z kolumny?


Automatycznie dodawanie wszystkich sum częściowych (5 metod) — sztuczki #36

Zobacz 5 metod, aby dodać wszystkie sumy częściowe w kolumnie:

   1. Ręczne z funkcji SUMA
   2. Funkcja SUMA podzielona przez 2 
   3. SUMY.CZĘŚCIOWE jeśli sumy częściowe zostały utworzone za pomocą funkcji SUMY.CZĘŚCIOWE
   4. AGREGUJ jeśli składowe zostały utworzone za pomocą funkcji SUMY.CZĘŚCIOWE
   5. Opcja Suma częściowa karta Dane

P.S.

Wpis na podstawie Excel Magic Trick 1012

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Automatycznie dodawanie wszystkich sum częściowych (5 metod) — sztuczki #36

Ciąg odwołań do co 63 komórki — widzowie #10

Jak stworzyć ciąg odwołań do co 63 komórki?

Zobacz jak stworzyć ciąg odwołań do co 63 komórki wykorzystując szybkie tworzenie ciągów w Excelu i funkcję ADR.POŚR


Ciąg odwołań do co 63 komórki — widzowie #10

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Ciąg odwołań do co 63 komórki — widzowie #10

Formatowanie warunkowe wiersza powyżej kryterium tekstowego sumy częściowe — sztuczki #35

Jak sformatować tylko wiersz powyżej Sumy Częściowej?

Zobacz jak warunkowo sformatować wiersz powyżej sumy częściowej dla ręcznie utworzonego zestawu sum częściowych i na pozycji menu Suma Częściowa


Formatowanie warunkowe wiersza powyżej kryterium tekstowego sumy częściowe — sztuczki #35

   1. Funkcja SZUKAJ.TEKST
   2. Mieszane odwołania do komórek 
   3. Dowiedz się, że Formatowanie warunkowe ignoruje błędy i zinterpretuje niezerowe liczby jako wartość PRAWDA
   4. Na pozycji menu Suma Częściowa, zobacz jak warunkowo sformatować wiersz powyżej Sumy częściowej, ale nie wiersz Suma Całkowita wykorzystując funkcję SZUKAJ.TEKST i ORAZ jak i mieszane odwołanie do komórek.

P.S.

Wpis na podstawie Excel Magic Trick 1011

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Formatowanie warunkowe wiersza powyżej kryterium tekstowego sumy częściowe — sztuczki #35