Formatowanie księgowe, a formatowanie walutowe — porada #41

Porównanie formatowania księgowego i walutowego


Formatowanie księgowe, a formatowanie walutowe — porada #41

W Excelu masz dwa podstawowe formatowania jeśli chodzi o reprezentację pieniędzmi. Są to formatowanie księgowe i formatowanie walutowe. Różnią się one w szczegółach.

Formatowanie księgowe

Formatowanie księgowe jest bardzo wyrównane:

  • ustawia wszystkie przecinki i znaki waluty w jednej pionowej linii,
  • robi trochę miejsca z prawej strony liczby, żeby zapewnić przecinkom i znakowi waluty wyrównanie w pionie pomiędzy różnymi komórkami,
  • wyrównuje również znak minus (-), do lewej strony komórki.
Formatowanie księgowe

Formatowanie księgowe

Formatowanie walutowe

Formatowanie walutowe jest znacznie mniej wyrównane. Liczby i znaki się do siebie przyklejają. Znak złotówek (zł) jest zaraz za liczbą, przecinki mogą nie wyjść w jednej linii w sąsiadujących pionowo komórkach, a znak minus (-) jest przyklejony zaraz do liczby. Przy formatowaniu walutowym możesz dodatkowo wybierać jak będą formatowane liczby ujemne, np: mogą być zaznaczone na czerwono z lub bez znaku minus (-).

Formatowanie walutowe

Formatowanie walutowe

W obu tych formatowaniach możesz wybierać ilość miejsc po przecinku jak i symbol waluty z jakiej chcesz korzystać.

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Formatowanie księgowe, a formatowanie walutowe — porada #41

Obszary nie sąsiadujące i ich zaznaczanie — porada #40

Jak zaznaczyć nie sąsiadujące obszary


Zaznaczanie nie sąsiadujących obszarów — porada #40

W Excelu zaznaczasz obszary, które są prostokątami. Ale co zrobić kiedy chcesz zaznaczyć obszary o innym kształcie lub obszary nie sąsiadujące? Przydaje się tutaj klawisz Ctrl i myszka.

2 obszary nie sąsiadujące i ctrl

2 obszary nie sąsiadujące i ctrl

Najpierw zaznaczasz 1 obszar, a następnie przytrzymujesz klawisz Ctrl, a myszką zaznaczasz kolejny po prostu trzymając lewy jej przyciski i przeciągając ją nad wybranym obszarem. Jeśli chcesz dodać więcej obszarów powtarzasz proces:

  • przytrzymujesz Ctrl,
  • myszką zaznaczasz kolejny obszar.

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Zaznaczanie nie sąsiadujących obszarów — porada #40

Tabela prawdy i funkcje ORAZ() i NIE() — sztuczki #6

Tabela prawdy i jej wykorzystania z funkcjami ORAZ i NIE


Kiedy chcesz ogarnąć zasady, dla których przyznajesz np: bonusy często są one zapisane w formie słownej. W takiej sytuacji mierzysz się z zadaniem przełożenia tekstu na odpowiednie formuły. Przydaje się do tego tabela prawdy.

Warunki bonusów

Warunki bonusów

Z filmu dowiesz się jak łatwo taką tabelę stworzyć. Przede wszystkim trzeba stworzyć tabelę, która będzie zawierała wszystkie możliwe parametry wymienione w tekście. Przecięcia zasięgów, to interesujące nas pola. Na podstawie tekstu ustalasz, czy przyznany zostaje bonus i jakiego poziomu.

Tabela pomocnicza warunków

Tabela pomocnicza warunków

Taka tabela pomocnicza przydaje nam się do sprawdzenia, kiedy jaki bonus jest przyznawany. Zaczynamy od szukania prostokątów, które jest łatwo opisać. Na filmie możesz zobaczyć 2 takie prostokąty, dla bonusu 1 i bonusu 2.
Kiedy masz już prostokąty możesz zacząć tworzenie tabeli prawdy sprawdzając odpowiednie warunki za pomocą funkcji logicznych ORAZ

Funkcja ORAZ() - 2 Bonus

Funkcja ORAZ() — 2 Bonus

i NIE.

Funkcja ORAZ() i NIE() - 1 Bonus

Funkcja ORAZ() i NIE() — 1 Bonus

Dzięki przyjęciu odpowiedniej strategii, tabela prawdy powstaje szybko i łatwo. Masz dzięki niej dokładne informacje komu należy się bonus i jaki.

Tabela prawdy

Tabela prawdy

Na podstawie Podcastu #1639 MrExcela:

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Tabela prawdy i funkcje ORAZ() i NIE() — sztuczki #6

Data w Excelu — dodawanie i odejmowanie dat i dni — porada #39

Data i jej formatowanie w Excelu


Data czym jest w Excelu — dodawanie i odejmowanie dat i dni — porada #39

Data w Excelu przechowywana jest w nietypowy sposób. Są przechowywane jako zwykłe liczby. To, że widzisz 31-01-2013 lub 31 stycznia 2013 roku w arkuszu jest wynikiem odpowiedniego formatowania, czyli odpowiedniej nakładki na daną w komórce.

Skoro daty to zwykłe liczby to skąd zaczynają. Programiści Excela stwierdzili, że zaczną liczyć daty od 1 stycznia 1900 roku i oznaczą tą datę jako 1.
Następny dzień czy 2 stycznia 1900 roku to będzie 2 itd.

Początek liczenia dat

Początek liczenia dat

Dlaczego rok 1900? Ponieważ przed nim na pewno nie powstawały dokumenty w formie elektronicznej. Takie podejście sprawia bardzo dużo problemów historykom, ale to już inna historia.

Czyli zaczynając od 1 stycznia 1900 roku otrzymujemy, że liczba 3456 po zamienieniu na format daty zamienia się 1909-06-17. Jest to 3456 dzień licząc od 1 stycznia 1900 roku jako dzień 1. Czyli jeśli zastosujesz np: formatowanie ogólne będziesz widział w komórce 3456, a jeśli formatowanie daty, to będziesz widział 1909-06-17.

Przy okazji warto wspomnieć, że istnieje skrót klawiszowy, który nadaje komórce styl formatowania ogólnego:

Ctrl + Shift + ~

Ten ostatni znak to tzw. tylda. Znajdziesz ją na klawiaturze na lewo od klawisza z 1. Możesz tam zobaczyć tam też inny znaczek — wtedy skrót klawiszowy może wyglądać tak:

Ctrl + Shift + `

Skoro daty w Excelu przechowywane są jako liczby, to znaczy, że można je łatwo odejmować i dodawać.

Można obliczyć ile dni zostało do oddania projektu, odejmując od terminu, dzisiejszą datę.
Skoro wiadomo, że daty rosną wraz z przesuwaniem się w przyszłość, to jeśli otrzymasz wynik ujemny znaczy, że już minąłeś termin oddania projektu.

Odejmowanie dat

Odejmowanie dat

Tak samo łatwo dodać dni do daty. Pożyczyłeś pieniądze i masz na ich oddanie 65 dni. Dodajesz je do daty pożyczki i Excel podaje Ci już odpowiedni wynik — od razu sformatowany jako data.

Dodawanie dni

Dodawanie dni

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Data czym jest w Excelu — dodawanie i odejmowanie dat i dni — porada #39

PRZESUNIĘCIE — funkcja i wybieranie sumy dochodów — sztuczki #5

PRZESUNIĘCIE — opis działania funkcji i przykład użycia


PRZESUNIĘCIE — działanie funkcji, wybieranie sumy dochodów — sztuczki #5

PRZESUNIĘCIE to funkcja Excela, która umożliwia Ci wybranie obszaru na podstawie wybranych parametrów. MrExcel opisując tą funkcję zwracał uwagę na to, że przy funkcjach z dużą ilością parametrów zmieniasz 1 czasem 2 czy może sporadycznie 3, ale nigdy nie ma potrzeby ustawić wszystkich parametrów funkcji na zmieniające się wartości.

Na filmie powyżej widzisz jak wykorzystać funkcję PRZESUNIĘCIE do obliczenia sumy dochodów z wybranego miesiąca, który może się zmieniać wpisując odpowiednią datę do komórki, która jest zmienną wykorzystanej funkcji.

Wykorzystując funkcję PRZESUNIĘCIE działasz szybciej i tworzysz przejrzystszy kod niż byś chciał w tej sytuacji wykorzystać funkcję JEŻELI. W podanym przykładzie sumowania dochodu z wybranego miesiąca, trzeba by ją zagnieżdżać 12 razy — dla każdego miesiąca osobno. Natomiast jeśli dobrze wykorzystasz funkcję PRZESUNIĘCIE to wystarczy jedna z 1 zmiennym parametrem.

Funkcja PRZESUNIĘCIE zwraca obszar — odpowiedni obszar arkusza, czyli podobnie jakbyś sam go zaznaczył np: myszką.
Potrzebuje następujących parametrów:

PRZESUNIĘCIE parametry funkcji

PRZESUNIĘCIE parametry funkcji

  • odwołanie — czyli komórkę lub obszar od którego zaczynamy się przesuwać,
  • wiersze — o ile wierszy się przesunąć od komórki początkowej (z odwołania),
  • kolumny — o ile kolumn się przesunąć od komórki początkowej (z odwołania),
  • wysokość — jaka ma być wysokość zwróconego obszaru w ilości wierszy (parametr opcjonalny),
  • szerokość — jaka ma być szerokość zwróconego obszaru w ilości kolumn (parametr opcjonalny).

W filmie zmieniany jest tylko 1 parametr 1 zmienna w funkcji PRZESUNIĘCIE
— przesunięcie kolumn i jest to całkowicie wystarczająco, by sumować zyski z dowolnego wybranego miesiąca.

Wybieranie miesiąca i obliczanie sumy dochodów

Wybieranie miesiąca i obliczanie sumy dochodów

Na podstawie podcastu #1637 MrExcela:

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — PRZESUNIĘCIE — działanie funkcji, wybieranie sumy dochodów — sztuczki #5