Tworzenie tabeli „kalendarza” za pomocą funkcji w Power BI

Czasami przy pracy z danymi wczytywanymi do Power BI przydaje nam się tabela z rozpisanymi na różne sposób datami, gdzie oprócz samej daty mamy jeszcze np.: kolumny, z numerem roku, miesiąca, dnia, kwartału lub połączonych tych informacji. Żeby nie musieć tworzyć takiej tabeli ręcznie różni programiści stworzyli kod funkcji w języku M, żeby zautomatyzować to zadanie.

Ja korzystam z kodu Matta Massona, ze strony (dowiedziałem się o nim od Jona Acampora):
https://www.mattmasson.com/2014/02/creating-a-date-dimension-with-a-power-query-script/

Który odrobinę zmodyfikowałem (głównie zmieniłem nazwy kolumn), żeby bardziej odpowiadał polskim ustawieniom.

Jak skorzystać z kodu funkcji w PowerBI?

Żeby skorzystać z tej funkcji w PowerBI musisz stworzyć najpierw puste zapytanie (karta Narzędzia główne -> rozwiń polecenie Pobierz dane -> wybierz z listy Puste zapytanie)

PowerBI 01 - Tworzenie tabeli kalendarza za pomocą funkcji w Power BI 01

Następnie w edytorze zapytań wybierz polecenie Edytor zaawansowany z karty Narzędzia główne.

PowerBI 01 - Tworzenie tabeli kalendarza za pomocą funkcji w Power BI 02

W oknie edytora zaawansowanego wklejasz skopiowany z początku wpisu kod, a następnie zatwierdzasz go przyciskiem Gotowe.

PowerBI 01 - Tworzenie tabeli kalendarza za pomocą funkcji w Power BI 03

Teraz przy aktywnym tym zapytaniu zobaczysz okno wprowadzania parametrów funkcji.

  • DataPoczątkowa – to data, od której będzie zaczynał się stworzony kalendarz
  • DataKońcowa – to data, na której będzie kończył się stworzony kalendarz
  • Język – parametr opcjonalny, który decyduje w jakim języku są prezentowane dane np.: nazwy miesiąca, czy dni tygodnia. Jeśli nie wypełnisz tego pola, to będą brane pod uwagę ustawienia aplikacji PowerBI. Możesz zobaczyć szczegóły tego parametru na stronie:
    [MS-LCID]: Windows Language Code Identifier (LCID) Reference

Wystarczy, że wypełnisz to okno parametrami zgodnie ze swoimi potrzebami, a następnie zatwierdzisz wybór przyciskiem Wywołaj.

PowerBI 01 - Tworzenie tabeli kalendarza za pomocą funkcji w Power BI 04

Żeby edytor zapytań stworzył dla Ciebie całą tabelę danych. Pamiętaj jeszcze załadować ją do aplikacji PowerBI Desktop (polecenie Zamknij i zastosuj na karcie Narzędzia główne).

PowerBI 01 - Tworzenie tabeli kalendarza za pomocą funkcji w Power BI 05

Chcesz lepiej poznać PowerBI wejdź na stronę mojego kursu:
http://exceliadam.pl/kursy/power-bi

Pozdrawiam
Adam Kopeć
Miłośnik Excela

Jak cofnąć makro – odcinek #20

Ogólnie jeśli chcesz Twoje makro ruszy arkusz, czy też dane w komórkach, to również wyczyści bufor cofania i nie będziesz mógł cofnąć, ani czynności, które wykonało makro, ani czynności, które wcześniej wykonywałeś – Ctrl + Z nie zadziała.

Jeśli Twoje makro nie rusza arkusza, np: wyświetla komunikat za pomocą funkcji Msgbox, to bufor cofania nie jest czyszczony i dalej możesz cofnąć swoje wcześniejsze czynności za pomocą skrótu klawiszowe.

Niektórzy chcieliby móc cofać swoje makra, dlatego został stworzony kod, który wykorzystuje pewną sztuczkę, a mianowicie w swoim makrze na samym jego początku dodajesz linijkę kodu, która zapisuje Twój plik:
ActiveWorkbook.Save

Następnie jeśli Twoje makro zadziałało niepoprawnie uruchamiasz makro, które powinieneś przechowywać w innym pliku np: skoroszycie makr osobistych, które pobiera nazwę Twojego pliku (aktywnego pliku), zamyka go bez zapisywania, a następnie ponownie uruchamia:

Sub Cofanie()
Dim AktualnyArkusz As String
‚Zapisujemy nazwę aktywnego skoroszytu/pliku
AktualnyArkusz = ActiveWorkbook.FullName
‚zamykamy go bez zapisywania zmian
ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=False
‚ponownie go otwieramy
Workbooks.Open Filename:=AktualnyArkusz
End Sub

Czyli symuluje to co musiałbyś zrobić ręcznie, żeby odzyskać swoje dane 😉

Pozdrawiam
Adam Kopeć
Miłośnik Excela

Jak wstawić etykiety danych z komórek arkusza do wykresu Excel 2013 – Porada #289

Od Excela 2013 pojawia się bardzo ciekawa funkcjonalność jeśli chodzi o etykiety danych na wykresie, a mianowicie możliwość ich pobrania z komórek arkusza. Pokażemy tą możliwość na przykładzie wykresu słupkowego.

Porada 289 - Jak wstawić etykiety danych z komórek do wykresu Excel 2013 01

W Excelu 2013, żeby dodać etykiety danych, należy kliknąć w zielony plus, a następnie wybrać odpowiedni element wykresu, który chcemy dodać. W naszym przykładzie będą to etykiety na końcu zewnętrznym.

Porada 289 - Jak wstawić etykiety danych z komórek do wykresu Excel 2013 02

Po ich dodaniu pokażemy jeszcze jedną sztuczkę dostępną od Excela 2013 – zaznaczymy pojedynczą etykietę danych i przytrzymując klawisz Shift (żeby pozostała na tej samej wysokości) przesuniemy ją myszką w bok. Następnie zmienimy parę parametrów tej etykiety, żeby było widoczne, że jest inna od pozostałych etykiet danych.

Porada 289 - Jak wstawić etykiety danych z komórek do wykresu Excel 2013 03

Teraz naciskamy Ctrl + 1 (wciąż zaznaczona jest zmieniana przez nas etykieta danych) i w zakładce Opcje etykiet klikamy w przycisk Sklonuj bieżącą etykietę danych.

Porada 289 - Jak wstawić etykiety danych z komórek do wykresu Excel 2013 04

Po tej operacji wszystkie etykiety będą miały takie samo formatowanie jak nasza zmieniona etykieta.
Teraz chcemy dodać dane do etykiet z zakresu komórek. Żeby to zrobić musimy mieć zaznaczone wszystkie etykiety i wtedy w zakładce Opcje etykiet będzie się wyświetlała opcja Wartości z komórek. Wystarczy, że oknie, które się pojawi, zaznaczysz zakres komórek, z których chcesz pobrać wartości do etykiet danych.

Porada 289 - Jak wstawić etykiety danych z komórek do wykresu Excel 2013 05

Ewentualnie powinniśmy odznaczyć informacje, których nie chcemy, żeby etykiety pokazywały. Teraz mamy etykiety pokazujące wartości z komórek, które są tak samo sformatowane jak te komórki, poza drobnym wyjątkiem, że nie kopiują koloru czcionki.

Porada 289 - Jak wstawić etykiety danych z komórek do wykresu Excel 2013 06

Pozdrawiam
Adam Kopeć
Miłośnik Excela

Jak znaleźć komórkę z odwołaniem cyklicznym – porada #288

Odwołania cykliczne, czy też iteracyjne, to takie odwołania, które odwołują się do komórki, w której same się znajdują. Najczęściej są tworzone nieumyślnie – powoduje to problem, gdyż formuła odwołująca się do wartości, którą sama zwraca przeważnie działa niepoprawnie.

Jeśli Excel wyświetli Ci komunikat o niepoprawnym działaniu formuł cyklicznych,

Porada 288 - Jak znaleźć komórkę z odwołaniem cyklicznym 01

to żeby je szybko odnaleźć wejdź na kartę Formuły, odszukaj polecenie Sprawdzanie błędów rozwiń je i wybierz Odwołania cykliczne.

Porada 288 - Jak znaleźć komórkę z odwołaniem cyklicznym 02

Wystarczy, że klikniesz odwołanie wskazujące do komórki z odwołaniem cyklicznym, a Excel Cię tam przeniesie.
Polecenie odszukujące odwołania cykliczne będzie aktywne tylko wtedy kiedy masz wyłączone obliczenia iteracyjne (cykliczne) w swoim pliku. Wystarczy, że wejdziesz do karty Plik, polecenie opcje i na zakładce formuły odnajdziesz odpowiedni checkbox.

Porada 288 - Jak znaleźć komórkę z odwołaniem cyklicznym 03

Pozdrawiam
Adam Kopeć
Miłośnik Excela

Jak dodać makro do paska narzędzi szybkiego dostępu – widzowie #114

Jeśli chcesz dodać makro jako przycisk w pasku narzędzi szybkiego dostępu to wystarczy, żebyś kliknął prawym przyciskiem myszy i z podręcznego menu musisz wybrać polecenie Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp.

Widzowie 114 - Jak dodać makro do paska narzędzi szybkiego dostępu 01

Następnie w oknie, które się pojawi potrzebujesz wybrać u góry z listy rozwijanej pozycję makra.

Widzowie 114 - Jak dodać makro do paska narzędzi szybkiego dostępu 02
Zobaczysz wtedy wszystkie makra z otwartych plików (przykładowo na rysunku poniżej są to makra ze skoroszytu makr osobisty – PERSONAL.XLSB). Wystarczy, że naciśniesz przycisk Dodaj, żeby dodać je do poleceń paska narzędzi szybkiego dostępu.

Widzowie 114 - Jak dodać makro do paska narzędzi szybkiego dostępu 03

Ponieważ wszystkie makra mają domyślnie takie same ikony, to warto zmodyfikować ją dla makra, z którego korzystamy, żebyśmy szybko je rozpoznawali – wystarczy, że zaznaczysz polecenie/makro, a następnie klikniesz przycisk Modyfikuj. Pokaże się wtedy okno, gdzie możesz wybrać ikonę dla polecenia i ewentualnie zmienić nazwę dla niego.

Widzowie 114 - Jak dodać makro do paska narzędzi szybkiego dostępu 04

Wystarczy pozatwierdzać wybór ikony i dodane makro przyciskami OK i już na pasku narzędzi zobaczysz wybrane makro (na obrazie poniżej ikona klepsydry).

Widzowie 114 - Jak dodać makro do paska narzędzi szybkiego dostępu 05

Analogicznie możesz dodać makro do kart wstążki, ale dopiero od Excela 2010, bo dopiero ta wersja udostępnia opcję modyfikacji wstążki.

Link do strony z makrami wykorzystanymi w filmie:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff700515(v=office.14).aspx

Pozdrawiam
Adam Kopeć
Miłośnik Excela