Zmienne nazwy (języki) w nagłówkach tabeli — porada #191

Jak zmieniać dane w nagłówkach tabeli?

Zmienne nazwy (języki) w nagłówkach tabeli — porada #191 Zmienne nazwy (języki) w nagłówkach tabeli - porada #191

W Excelu nie da się w nagłówkach tabel wstawić formuły, dlatego nie jest możliwe to co jest opisane w tytule filmu, ale można zrobić sztuczkę, która sprawi jakby nagłówki tabeli były zmienne.

Przede wszystkim trzeba przygotować języki jaki chcesz mieć w nagłówkach oraz dane dla poszczególnych języków w nagłówkach.

Przyda się też klejenie pola kombi z karty dewelopera, na którym będziemy wybierać języki.

Teraz w udawanych nagłówkach piszemy formułę:

=INDEKS(Dane!$A$1:$D$3;p191_k!$D$1;LICZBA.KOLUMN(p191_k!$A$3:A3))

A prawdziwy wierz nagłówków tabeli ukrywamy.

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić to napisz do mnie. Ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Zmienne nazwy (języki) w nagłówkach tabeli — porada #191

Licznik faktur przy ostatnim wystąpieniu kontrahenta — widzowie #58

Jak ustawić wynik przy ostatnim wystąpieniu kontrahenta?

Licznik faktur przy ostatnim wystąpieniu kontrahenta — widzowie #58 Licznik faktur przy ostatnim wystąpieniu kontrahenta -  widzowie #58

Pytanie widza polegało na tym, że pewne obliczenia (liczbę faktur dla danego kontrahenta) pokazać tylko przy ostatnim wystąpieniu tego kontrahenta.

Samo obliczenie liczby faktur załatwia się przeważnie korzystając z zakresów dynamicznych, które mają jeden koniec zablokowany, a drugi ruchomy.

=LICZ.WARUNKI($D$2:D2;D2;$C$2:C2;“faktura”)

Trzeba było jeszcze wykorzystać funkcję JEŻELI, żeby sprawdzać warunek czy to ostatnie wystąpienie kontrahenta. Tu też można wykorzystać dynamiczne tylko zmniejszające się, czyli od pierwszego wiersza do wiersza bardzo daleko np: D2:$D$1000 w sumie daje to taką formułę:

=JEŻELI(LICZ.JEŻELI(D2:$D$1000;D2)>1;””;LICZ.WARUNKI($D$2:D2;D2;$C$2:C2;“faktura”))

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić to napisz do mnie. Ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Licznik faktur przy ostatnim wystąpieniu kontrahenta — widzowie #58

Tab order czyli kolejność przeskakiwania między elementami na formularzu

Jak ustawić kolejność przeskakiwania pomiędzy elementami formularza?

Tab order czyli kolejność przeskakiwania między elementami na formularzu Tab order czyli kolejność przeskakiwania między elementami na formularzu

Kiedy tworzysz w Excelu VBA formularz i dodajesz do niego kolejne elementy, to chciałbyś, żeby kiedy naciskasz przycisk Tab przeskoki następowały w konkretnej kolejności (najczęściej z góry na dół).
Ale nie zawsze udaje się to zrobić od początki, ponieważ najpierw Excel VBA bazuje na kolejności w jakiej dodawałeś elementy.

Co prawda każdy poszczególny element ma własność TabIndex, ale zmieniając tą wartość dla pojedynczego elementu nie masz pewności jak zachowają się inne elementy. Dlatego dużo wygodniej w edytorze VBA otworzyć menu View i wybrać opcję Tab Order (kiedy masz aktywny wybrany formularz).

Otworzy się okienko z wszystkimi elementami wybranego formularza. Możesz przesuwać teraz ich kolejność góra (przycisk Move Up) i dół (przycisk Move Down).

Jak ustawisz właściwą kolejność możesz włączyć formularz i zobaczyć jak naciskając Tab przeskakujesz pomiędzy elementami formularza w wybranej kolejności.

Pewne elementy jak Label nie biorą udziału w tym przeskakiwaniu, mimo że można im ustawić własność TabIndex i pojawiają się w oknie Tab Order.

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić to napisz do mnie. Ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Tab order czyli kolejność przeskakiwania między elementami na formularzu

SUMA.JEŻELI przy operacji na danych — porada #190

Jak losować elementy z różnymi wagami prawdopodobieństwa?

SUMA JEŻELI przy operacji na danych — porada #190 Wykres wodospadowy z wartościami ujemnymi - porada #187

SUMA.JEŻELI nie zadziała poprawnie (i funkcje jej tożsame), gdy musisz wykonać operację na danych (zakresie), żeby wyszukać warunki jeżeli. Przykładowo jeśli chcesz zrobić sumę tylko po sprzedaży z kwietnia (4 miesiąca), to jeśli z dat wyciągałbyś miesiące, to funkcja SUMA.JEŻELI nie przyjęła by tego argumentu, ponieważ nie byłby zakresem.

Dlatego w podobnych sytuacjach musisz wykorzystać inną funkcję. Np SUMA.ILOCZYNÓW wtedy porównujesz wynik obliczeń do kryterium MIESIĄC(A2:A12)=E1 i uzyskujesz tablicę PRAWDA i FAŁSZ. Niestety funkcja SUMA.ILOCZYNÓW nie rozumie ich dlatego trzeba je zamienić na 0 i 1. Najszybciej robi się to za pomocą podwójnego przeczenie (dwóch znaków minus).

–(MIESIĄC(A2:A12)=E1)

Wystarczy jeszcze do drugiego argumentu włożyć zakres, po którym chcemy sumować z warunkiem i już mamy poprawny wynik:

=SUMA.ILOCZYNÓW(–(MIESIĄC(A2:A12)=E1);B2:B12)

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić to napisz do mnie. Ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — SUMA JEŻELI przy operacji na danych — porada #190

Jak dodać pionową linię średniej na wykresie słupkowym — porada #189

Jak dodać pionową linię na wykresie słupkowym?

Losowanie elementów z różnym prawdopodobieństwem — widzowie #57 Wykres wodospadowy z wartościami ujemnymi - porada #187

Żeby dodać pionową linię na wykresie słupkowym musisz mieć przede wszystkim wykres słupkowy.

Następnie ponieważ zakładamy, że nasza pionowa linia na wykresie będzie średnią musimy ją obliczyć i to w dodatku 2 razy.

Kolejnym krokiem będzie dodanie nowej serii danych do wykresu — kliknij na opcji Zaznacz dane w karcie Projektowania Narzędzi wykresów. Tam dodajemy serię średnia składającą się z naszych dwóch średnich.

Teraz zaznaczymy serię średnich i klikamy na niej prawym przyciskiem myszy by zmienić typ wykresu na wykres x y punktowy ostatni z możliwych do wyboru.

Potrzebujemy teraz jeszcze raz zmienić dane dopasować serię x — średnie i serię y (trzeba dołożyć 2 punkty 0 i 1 dla naszych średnich).

Ponieważ Excel ustawia za dużą wartość maksymalną dla osi y potrzebujemy zaznaczyć serię y i nacisnąć Ctr + 1 by zmienić wartość maksymalną na 1. Później usuwamy całkiem oś y z wartościami.

W tym momencie masz już pionową linię średniej na wykresie słupkowym wystarczy, że sformatujesz wykres by lepiej wyglądał.

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić to napisz do mnie. Ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Losowanie elementów z różnym prawdopodobieństwem — widzowie #57