11 – Makro formatujące raport i skróty klawiszowe

W tym przykładzie zakładamy, że systematycznie dostajesz dane z systemu do Excela i potrzebujesz je odpowiednio sformatować (m.in. dodać kolumnę obliczającą Zysk). Główne założenia są takie, że ilość wierszy i kolumn w raporcie może się zmieniać, ale zawsze dwie ostatnie kolumny to Sprzedaż i Koszt własny sprzedaży.

W tym przykładzie będzie bardzo istotne wykorzystanie odpowiednich skrótów klawiszowych i pamiętanie o rodzaju odwołań z jakich korzysta rejestrator makr. Chcemy też być mniej zależni od tego jaką komórkę, lub obszar zaznaczy użytkownik. Najłatwiej to tutaj uzyskać wykonując operację zaznaczenia komórki A1 na początku makra. Odwołania względne muszą być tutaj wyłączone.

Wystarczy, że przed włączeniem nagrywania makra zaznaczysz dowolny obszar, a jako pierwszy krok zaznaczysz komórkę A1. Załóżmy, że nadamy makru nazwę Raport i nie przypiszemy do niego skrótu klawiszowego.

wstep-do-makr-11-nagrywanie-makra-formatujacego-raport-i-skroty-klawiszowe-01

Następnie chcemy dołożyć kolumnę obliczającą Zysk. Musimy pamiętać o tym, że ilość kolumn może się zmieniać dlatego nie możemy od razu przeskoczyć do komórki H1, ponieważ to nie zawsze będzie pierwsza pusta kolumna za naszym raportem. Na szczęście możemy wykorzystać skrót klawiszowy Ctrl + strzałka w prawo. Przy tym i podobnych skrótach nie ma znaczenia, czy masz włączoną rejestrację odwołań względnych, czy bezwzględnych, ponieważ te skróty klawiszowe rejestrują się jako specyficzna komenda (kod) VBA.

Korzystając ze skrótu Ctrl + strzałka w prawo przeniesie nas do ostatniej wypełnionej komórki w prawo, a my potrzebujemy przesunąć się jeszcze jedną kolumnę w prawo i zanim to zrobimy już musimy włączyć rejestrację odwołań względnych.
Teraz nie będzie mieć znaczenia czy naciśniesz strzałkę w prawo, czy klikniesz na właściwą komórkę myszką – edytor VBA zarejestruje tą operację tak samo.

Jak już masz zaznaczoną komórkę możesz wpisać do niej tekst Zysk. Po prostu zacznij go pisać i zatwierdź przyciskiem Enter. Enter zadziała na dwa sposoby. Po pierwsze zatwierdzi wpisany tekst, a po drugie przejdzie do komórki poniżej, gdzie będziemy chcieli wpisać formułę obliczającą Zysk:

wstep-do-makr-11-nagrywanie-makra-formatujacego-raport-i-skroty-klawiszowe-02

Przykładowa formuła =F2-G2, wykorzystuje odwołania względne do komórek i dzięki temu też nie jest istotna ilość kolumn w raporcie. Przede wszystkim musisz wiedzieć, że to nie będzie odejmowanie od siebie wartości z kolumny F i G, ale z kolumn o dwie kolumny na lewo od aktywnej kolumny (tej z formułą) i z kolumny o jeden na lewo. Formułę potrzebujemy zatwierdzić skrótem klawiszowym Ctrl + Enter, żeby rejestrator nie dograł nam niepotrzebnych kroków.

Po wpisaniu formuły chcielibyśmy ją skopiować do końca danych, ale niestety standardowa operacja podwójnego kliknięcia w prawy dolny róg komórki z formułą nie zostanie dla nas dobrze zarejestrowana, ponieważ edytor VBA zarejestruje tą operacją jako wpisanie formuły na dokładnie takim obszarze jaki wynika z aktualnych danych aktualnego raportu, a nam zależy, żeby ten obszar się zmieniał w zależności od ilości danych. Dlatego musimy trochę oszukać edytor VBA.

Najpierw skopiujemy formułę (Ctrl + C), następnie przechodzimy o jedną komórkę w lewo i stąd możemy skorzystać ze skrótu klawiszowego Ctrl + strzałka w dół, żeby przejść do ostatniej komórki danych (zakładamy, że wszystkie komórki są wypełnione). Następnie możemy wrócić w prawo jedną kolumnę.

Cały czas powinny być włączone odwołania względne przy rejestrowaniu makra.

Teraz skrót klawiszowy Ctrl + Shift + strzałka w górę, który zaznaczy nam zakres od ostatniego wiersza danych do komórki z formułą. Teraz możemy nacisnąć Ctrl + V, żeby wkleić formułę. Dzięki temu przechodzeniu zakres, w którym wklejamy formułę będzie się zmieniał w zależności od ilości danych.

Możemy też od razu skorzystać, ze skrótu klawiszowego Ctrl + Shift + 4, żeby nałożyć formatowanie walutowe na obszarze naszej formuły.

wstep-do-makr-11-nagrywanie-makra-formatujacego-raport-i-skroty-klawiszowe-03

W naszym raporcie potrzebujemy jeszcze pogrubić nagłówki (jako przykładowe ich formatowanie). Żeby to zrobić możemy nacisnąć skrót klawiszowy Ctrl + Home. Przeniesie on nas dokładnie do komórki A1, mimo, że wciąż mamy włączoną rejestrację odwołań względnych. Następnie wystarczy nacisnąć Ctrl + Shift + strzałkę w prawo, by zaznaczyć wszystkie nagłówki i Ctrl + B, żeby je pogrubić.

wstep-do-makr-11-nagrywanie-makra-formatujacego-raport-i-skroty-klawiszowe-04

Chcemy jeszcze naprawić daty, żeby wyświetlały się jako daty, a nie liczby. Wystarczy, że naciśniemy strzałkę w dół (przejdziemy wtedy względnie z komórki A1 do komórki A2), a następnie Ctrl + Shift + strzałka w dół, żeby zaznaczyć wszystkie daty do końca danych i musimy im zmienić formatowanie liczbowe z ogólnego na formatowanie dat – np. wykorzystując listę rozwijaną z karty Narzędzia Główne.

wstep-do-makr-11-nagrywanie-makra-formatujacego-raport-i-skroty-klawiszowe-05

Została nam ostatnia rzecz przy tym raporcie – na całym obszarze chcemy mieć nałożone obramowanie. Teraz bardzo ważne jest z jakiego skrótu klawiszowego skorzystamy (nie ma znaczenie sposób rejestrowania odwołań). Jeśli skorzystasz ze skrótu klawiszowego Ctrl + A, to edytor VBA zapisze zaznaczenie dokładnie takiego obszaru jaki ma rozmiar aktualny raport, a jeśli skorzystasz ze skrótu klawiszowego Ctrl + Shift + 8, to zostanie zapisane jako zaznaczenie aktualnego zakresu danych, czyli procedury, która będzie zmieniać zaznaczony zakres w zależności od ilości danych.

Po zaznaczeniu danych wystarczy, że nałożysz obramowanie np. wykorzystując polecenie z karty Narzędzia Główne.
wstep-do-makr-11-nagrywanie-makra-formatujacego-raport-i-skroty-klawiszowe-06

Nareszcie nagrywanie naszego makra jest skończone. Dokładną analizą kodu zajmiemy się w następnym odcinku.
Jeśli chcesz sprawdzić, czy działa możesz je uruchomić na następnym arkuszu naciskając skrót Ctrl + F8 i wybierając nasze makro.

Chcesz ze mną poznać możliwości VBA? Zobacz kiedy planowana jest następna edycja 30dniowego kursu online:
http://excelw30dni.pl/kategoria-produktu/szkolenia-vba/

Pozdrawiam
Adam Kopeć
Miłośnik Excela

Jak zamienić kropkę na przecinek w VBA – odcinek #16

Jeśli chcesz zamienić kropkę na przecinek za pomocą VBA natkniesz się na pewien problem w polskojęzycznym Excelu.
Często powtarzam, że jeśli nie wiesz jak coś zrobić/napisać w VBA, ale wiesz jak to zrobić w Excelu, to zarejestruj sobie makro, tego co robisz w Excelu, a później analizuj kod. Sprawdza się to w większości sytuacji. Tak też zrobimy teraz, czyli najpierw zarejestrujemy makro, gdzie w Excelu za pomocą opcji Zamień zmienimy kropkę na przecinek, a dopiero później sprawdzimy jak działa zarejestrowany kod VBA.
Do opcji Zamień najszybciej dojdziesz naciskając skrót klawiszowy Ctrl + H, potem wypełniasz odpowiednio pola (Znajdź – kropka, Zamień na – przecinek) i klikasz przycisk Zamień wszystko.

vba-16-jak-zamienic-kropke-na-przecinek-01

Teraz trzeba sprawdzić czy uruchomienie zarejestrowanego kodu zadziała.

vba-16-jak-zamienic-kropke-na-przecinek-02

Okazuje się, że nie do końca, bo w niektórych przypadkach może w ogóle nie dokonać zmiany, a w innych znaki się zmienią, ale liczby nie zostaną poprawnie rozpoznane przez Excela (są wyrównane do lewej).

Musisz pamiętać, że edytor VBA jest angielskojęzyczny, co się wiąże również z tym, że część całkowita jest oddzielona od części dziesiętnej liczby kropką, a nie przecinkiem jak w polskim Excelu. Dlatego w kodzie VBA musisz zrobić dziwną rzecz – zamienić kropkę na kropkę. Resztę zrobią („przetłumaczą”) ustawienia regionalne.

Tym razem zmiana dokonała się poprawnie.

vba-16-jak-zamienic-kropke-na-przecinek-03

Dlatego pamiętaj o tym, że edytor VBA zawsze „mówi” po angielsku, a Excel różnie w zależności od wersji językowej. Z tych różnic wynikają podobne różne dziwne kody.

Sub KropkaPrzecinek() Selection.Replace What:=".", Replacement:=".", LookAt:=xlPart, _

SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ ReplaceFormat:=False

End Sub

Chcesz ze mną poznać możliwości VBA? Zobacz kiedy planowana jest następna edycja 30dniowego kursu online:
http://excelw30dni.pl/kategoria-produktu/szkolenia-vba/

Pozdrawiam
Adam Kopeć
Miłośnik Excela

10 – Wyjaśnienie kodu z transponowaniem danych

Poniżej masz opisany dokładnie kod, który się nagrał podczas nagrywania makra, którego zadaniem było transponowanie danych.
Przechodzić pomiędzy Excelem, a edytorem VBA możesz szybko korzystając ze skrótu klawiszowego Alt + F11.
Dużo prościej jest zrozumieć kod makra, jeśli pamiętasz dokładnie, co krok po kroku robiłeś w Excelu.

Sub Transponowanie()

‚Zapis skorzystania ze skrótu klawiszowego Ctrl + Shift + strzałka
‚wykorzystuje funkcję Range, która odwołuje się do zakresu korzystając z dwóch komórek
‚z lewego górnego rogu i prawego dolnego rogu
‚górny róg w tym przykładzie to zaznaczony zakres, natomiast dolny róg,
‚to przejście na koniec (End) – do ostatniej wypełnionej komórki, w danym kierunku (xlDown)
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select

‚Zwykłe włączenie kopiowania zaznaczonego obszaru
Selection.Copy

‚Przejście od oktywnej komórki do komórki o 1 wiersz w górę
‚Funkcja Range(„A1”) w poniższym zapisie odnosi się tylko do rozmiaru zaznaczanego zakresu
‚po dokonaniu przesunięcia (Offset)
ActiveCell.Offset(-1, 0).Range(„A1”).Select

‚wklejanie skopiowanego obszaru, najważniejsze w poniższym kodzie jest włączona
‚opcja transponowania (Tranpose:=True)
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=True

‚Przesunięcie o 1 komórkę w dół (1 wiersz w dół) od aktywnej komórki (ActiveCell)
ActiveCell.Offset(1, 0).Range(„A1”).Select

‚Ponowne skorzystanie ze skrótu Ctrl + Shift + strzałka w dół
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select

‚Dodatkowy kawałek kodu, który wyłącza tryb kopiowania
‚przestaje być aktywny zakres do kopiowania
Application.CutCopyMode = False

‚Usuwamy zaznaczone komórki z przesunięciem pozostałych danych (Shift) w górę (xlUp)
Selection.Delete Shift:=xlUp

‚Zaznaczamy komórkę o 1 wiersz poniżej aktywnej komórki
ActiveCell.Offset(1, 0).Range(„A1”).Select
End Sub

Chcesz ze mną poznać możliwości VBA? Zobacz kiedy planowana jest następna edycja 30dniowego kursu online:
http://excelw30dni.pl/kategoria-produktu/szkolenia-vba/

Pozdrawiam
Adam Kopeć
Miłośnik Excela

Pokaż tylko te liczby ID zaczynające się na konkretną cyfrę – porada #279

Jeśli zależy Ci, żeby wyciągnąć wszystkie liczby (numery ID) rozpoczynające się od konkretnej cyfry, to jeśli Twoje ID Excel traktuje jako tekst, to wystarczy, że z menu filtrowanie wybierzesz zaczyna się od

porada-279-pokaz-tylko-liczby-zaczynajace-sie-na-cyfre-2-01

A następnie w oknie autofiltrów niestandardowych, które się otworzy wpiszesz tą cyfrę i zatwierdzisz wybór przyciskiem OK.

porada-279-pokaz-tylko-liczby-zaczynajace-sie-na-cyfre-2-02

Potem już będą widoczne tylko numery ID rozpoczynające się na wybraną przez Ciebie cyfrę.

porada-279-pokaz-tylko-liczby-zaczynajace-sie-na-cyfre-2-03

Natomiast jeśli Twój numer ID jest zapisany jako liczba, to powyższa ścieżka nie zadziała. Na szczęście jest jeszcze inna, nawet chyba prostsza 😀 Wystarczy, że w polu wyszukiwania filtra wpiszesz wybraną cyfrę i znak wieloznaczny gwiazdki.

porada-279-pokaz-tylko-liczby-zaczynajace-sie-na-cyfre-2-04

Wtedy wpisałbyś samą liczbę, to pokazałyby się wszystkie numery ID, gdzie ta cyfra występuje, czy to na początku, czy w środku, czy na końcu.

porada-279-pokaz-tylko-liczby-zaczynajace-sie-na-cyfre-2-05

Wystarczy, że zatwierdzisz powyższe przeszukiwanie filtra i ponownie będą widoczne tylko numery ID rozpoczynające się od wybranej przez Ciebie cyfry.

Chcesz ze mną poznać możliwości Excela? Zobacz kiedy planowana jest następna edycja 30dniowego kursu online: http://excelw30dni.pl/produkt/szkolenie-excel/
Możesz się też podzielić tym postem z innymi, może przydać im się w pracy 😉

Pozdrawiam
Adam Kopeć
Miłośnik Excela

09 – Nagrywanie makra z transponowaniem danych i run time error

Tym razem będziemy nagrywać makro, którego zadaniem będzie transponowanie danych, które zostały zaimportowane w małych blokach w jednej kolumnie. Na raz chcemy transponować pojedynczy blok danych.

wstep-do-makr-09-nagrywanie-makra-z-transponowaniem-danych-i-run-time-error-01

Musimy pamiętać, żeby nasze makro było na tyle uniwersalne, żeby uwzględniało różną długość bloków danych (ilość wierszy danych w jednym bloku). Najważniejsze jednak w tym przykładzie jest zastanowienie się nad tym, gdzie nasze makro powinno się zaczynać, a gdzie kończyć, żebyśmy je mogli wykonywać cyklicznie. Czyli zaraz po skończeniu makra chcemy je uruchomić ponownie, by transponować kolejny blok.

Zwróć tu uwagę, że w niektórych makrach musisz założyć, że kod sam powinien przejść do konkretnej komórki, ale w tych najprostszych – pisanych dla siebie, możesz założyć, że użytkownik (TY ;)) zaznaczy poprawnie pierwszą komórkę. W naszej sytuacji powinien po być pierwszy numer ID, a żeby nasze makro można było uruchamiać wielokrotnie po sobie, powinniśmy skończyć na kolejnym numerze ID.

Przy tym makrze praktycznie cały czas możemy mieć włączone odwołania względne w makrach, bo gdy będziemy korzystać ze skrótów klawiszowych nie będzie to miało znaczenia, ponieważ w większości sytuacji, skrót klawiszowy uruchamia konkretny mechanizm – zapisuje się jako konkretna „funkcja” w VBA.

Zacznijmy w końcu nagrywać nasze makro. Nazwijmy je sobie Transponowanie i przypiszmy do niego skrót klawiszowy Ctrl + Shift + T, żebyśmy mogli je szybko uruchamiać.

wstep-do-makr-09-nagrywanie-makra-z-transponowaniem-danych-i-run-time-error-02

Teraz możemy przejść przez kolejne kroki naszego makra. Ponieważ rozpoczynamy od numeru ID, to żeby zaznaczyć cały blok danych wystarczy, że skorzystamy ze skrótu klawiszowego Ctrl + Shift + strzałka w dół.

Teraz wystarczy go skopiować (Ctrl + C) i przejść do komórki nad numerem ID. Ponieważ zaczynaliśmy od numeru ID, to jego komórka jest aktywną, więc możemy albo nacisnąć strzałkę w górę, albo od razu kliknąć na komórkę powyżej prawym przyciskiem myszy (przypominam, że mają być włączone odwołania względne).

Jeśli klikniemy prawym przyciskiem myszy, to od Excela 2010, z podręcznego menu możemy wybrać opcję transponowania.

wstep-do-makr-09-nagrywanie-makra-z-transponowaniem-danych-i-run-time-error-03

W Excelu 2007 najbezpieczniejszą drogą jest zaznaczenie komórki nad numerem ID, a potem rozwinięcie polecenia Wklej na karcie Narzędzia dane i wybranie z listy opcji Transpozycji.

wstep-do-makr-09-nagrywanie-makra-z-transponowaniem-danych-i-run-time-error-04

Po wklejeniu przetransponowanych danych, będziemy musieli usunąć wklejony blok danych.

wstep-do-makr-09-nagrywanie-makra-z-transponowaniem-danych-i-run-time-error-05

Ponieważ będzie teraz aktywna komórka nad ID, to wystarczy strzałka w dół lub kliknięcie na komórkę poniżej myszką (edytor VBA zarejestruje te operacje tak samo). Następnie znów skrót Ctrl + Shift + strzałka w dół, by zaznaczyć cały blok danych. Teraz będziemy chcieli go usunąć. Możesz albo skorzystać ze skrótu klawiszowego Ctrl + – (Ctrl i minus), albo kliknąć prawym przyciskiem myszy na zaznaczenie i z podręcznego menu wybrać polecenie usuń.

wstep-do-makr-09-nagrywanie-makra-z-transponowaniem-danych-i-run-time-error-06

Pojawi się okno usuwanie, gdzie chcemy się upewnić, że jest zaznaczona opcja: Przesuń komórki do góry.

wstep-do-makr-09-nagrywanie-makra-z-transponowaniem-danych-i-run-time-error-07

Po usunięciu danych będzie aktywna komórka o jeden wiersz wyżej niż chcieliśmy, dlatego musimy jeszcze nacisnąć strzałkę w dół i możemy zatrzymać rejestrowanie naszego makra.

wstep-do-makr-09-nagrywanie-makra-z-transponowaniem-danych-i-run-time-error-08

Teraz chcemy sprawdzić, czy zarejestrowane przez nas makro działa, czyli naciskamy skrót klawiszowy, który do niego przypisaliśmy Ctrl + Shift + T.

Dane powinny się odpowiednio transponować. Przytrzymaj teraz tą kombinację klawiszy, aż pokaże się komunikat o błędzie run-time error ‘1004’.

wstep-do-makr-09-nagrywanie-makra-z-transponowaniem-danych-i-run-time-error-09

Komunikat ten daje nam możliwość zakończenia makra (przycisk End), albo przejścia do linijki kodu, która spowodowała błąd (przycisk Debug).

Przejdźmy sobie do debugowania kodu. Linijka podświetlona na żółto, to ta wywołująca błąd.

wstep-do-makr-09-nagrywanie-makra-z-transponowaniem-danych-i-run-time-error-10

Po słowie PasteSpecial można się zorientować, że wklejamy tutaj dane, ale dlaczego nasze makro, które działało poprawnie, aż do tego momentu, teraz powoduje błąd?

Problemu nie rozwiążemy patrząc na kod VBA, bo tutaj się nic nie zmienia, ale jeśli spojrzysz na arkusz Excela, to zobaczyć, że do kopiowania został zaznaczony bardzo duży zakres pustych komórek. Tak zadziałała skrót klawiszowy Ctrl + Shift + strzałka w dół, kiedy zaczynasz od pustej komórki i nie ma żadnych danych pod spodem.

Czyli kod VBA chce teraz transponować ponad milion wierszy. To jest nie możliwe, bo kolumn jest znacznie mniej. Dlatego też pojawia się błąd przy uruchomieniu kodu, bo dopiero pewna kombinacja danych, czy też ich braku, powoduje zaistnienie takiej sytuacji, a w większości sytuacji ten kod zadziała poprawnie.

Ponieważ zaczynamy dopiero naukę makr, nie będziemy tutaj próbować obsługiwać tego błędu, po prostu zakończmy makro, bo przecież transponowaliśmy już wszystkie bloki danych, czyli wykonaliśmy naszą pracę 🙂
Zapamiętaj sobie w tym momencie jedno:

Najważniejsze, żeby Twój kod działał! Nie musi być idealny!

Czasem nawet może powodować błąd jeśli TY go obsługujesz, bo szkoda tracić czasu na jego dopieszczanie. Bo jak to w życiu – kolejne zadania czekają za rogiem.

W tym przykładzie moglibyśmy dopisać pętlę i obsługę błędu, żeby makro somo się wykonywało do końca danych poprawnie, ale nie jest nam to potrzebne na tym etapie znajomości makr.

To co zrobiliśmy działa i z tego powinniśmy się cieszyć :D. Dopiero z czasem, jeśli będzie to Ci potrzebne, nauczysz się dodawać odpowiednie kawałki kodu, a w następnym odcinku zobaczysz dokładny opis kodu.

Chcesz ze mną poznać możliwości VBA? Zobacz kiedy planowana jest następna edycja 30dniowego kursu online:
http://excelw30dni.pl/kategoria-produktu/szkolenia-vba/

Pozdrawiam
Adam Kopeć
Miłośnik Excela